JavaEE-Javaweb基础学习笔记-Servlet-Study01

Servlet第一个Demo构建一个javaweb空项目导入相关依赖(jar包)注:在servlet中jar包必须放在web/WEB-INF/lib否则依赖无法被正常使用1、编写Servlet层packagecn.hm1006.studentmanager.servlet;importcn.hm10